Tools

Afhankelijk van de doelstellingen van een project en de te meten grootheden, kan het zijn dat er geen passende sensoren bestaan. In dat geval zijn er veel tools die gebruikt kunnen worden om eigen sensoren te ontwikkelen.


Hardware design

KiCad

PCB ontwerp

EasyEDA

PCB ontwerp

FreeCad

3D ontwerp

Inkscape

2D tekenen

Tinkercad

3D tekenen (simpel)

Arduino IDE

Firmware

Saturn PCB Tool

Berekeningen aan PCB


Data

Grafana

Database

PostgreSQL

Database

R Studio

Statistiek

R

Statistiek