Project Lentse Luchten

Vanuit de werkgroep Luchtkwaliteit van de wijkraad Lent is, met steun van de gemeente Nijmegen, een fijnstof meetnet in Lent opgezet. De directe aanleiding hiervoor was de overlast die omwonenden van de drukke Prins Mauritssingel ervaren en zorgen over de luchtkwaliteit aan de zuidkant van Lent, het gebied aan de druk bevaren Waal. Het meetnet wordt beheerd door stichting Citizen Science Community Nijmegen.

In de eerste fase (mei 2021)zijn 10 fijnstofmeters geplaatst, er wordt gewerkt aan uitbreiding in Nijmegen Noord en de Nijmeegse kant van de Waal. Door een slimme keuze van meetlocaties en metingen met een hoge tijdsresolutie in combinatie met gegevens uit andere bronnen (bijv. meteo data) wordt gekeken of er patronen te ontdekken zijn.