Over ons

Stichting Citizen Science Community

Stichting Citizen Science Community Nijmegen is opgericht op 5 september 2022.

De stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Haar werkzaamheden dienen een algemeen belang en kennen geen winstoogmerk.

Doelstelling (visie en missie)

Als stichting zetten wij ons in voor het verwezenlijken van een betere, gezondere en schonere leefomgeving door met burgers en met en voor studenten en professionele onderzoekers feiten te verzamelen, te analyseren en bespreekbaar te maken.

De missie van Stichting Citizen Science Community Nijmegen is om vanuit metingen met burgers en de coöperatieve vermogens van burgers wetenschap te bedrijven en samen te werken en een bijdrage te leveren aan een open, gezonde en mooie leefomgeving.

Actueel beleidsplan

Sinds 1 januari 2023 heeft Stichting Citizen Science Community Nijmegen een (ANBI) beleidsplan.

In verband met de privacy is de ondertekende versie niet op de website
www.cscnijmegen.nl beschikbaar en is privacy-gevoelige informatie achterwege
gelaten, maar alleen opvraagbaar via info@cscnijmegen.nl.

Contactgegevens, KvK-nummer en RSIN

Postadres

Dr Huijgenhof 11, 6663 DV Lent

Website

www.cscnijmegen.nl

E-mail

Algemene informatie: info@cscnijmegen.nl

Financiën: info@cscnijmegen.nl

KvK-nummer 87476681

RSIN 864304985

Bestuur

R. Peters, voorzitter

M. Grothe, penningmeester

T. Ammerlaan, secretaris

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022 (te verschijnen)

Jaarrekening

Jaarrekening 2022 (te verschijnen)

 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van de Stichting Citizen Science Community Nijmegen ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning, anders dan een eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst.