Houtstook en fijnstof

Wat de een associeert met gezelligheid en comfort is voor de ander een bron van gezondheidsklachten en geuroverlast. Er zijn weinig regels voor het stoken van hout in de leefomgeving en in sommige gevallen leidt dit conflicten tussen buurtgenoten. Gemeenten kiezen in deze situaties vaak voor een passieve rol.

Bij het verbranden van houtige materialen komt fijnstof vrij. Met enige regelmaat zien we dat ook in ons meetnet.

Fijnstofmeters in de buurt laten dit als een grillig piekenpatroon zien (scherpe pieken –> hyperlokale bron).

Ook hout/pellet kachels en openhaarden laten soortgelijke patronen laat zien bij het opstarten en uitdoven.

Achtergrond informatie

Over gezondheid en houtrook

Over emissie van PM2.5