Fijnstof meten in Lent: een overzicht

Het meten van fijnstof in Lent gaat terug naar 2017, in dat jaar werd in de appgroep Parkje Lensteveld een alarmerend artikel uit dagblad De Gelderland gepost over de luchtkwaliteit in de regio Nijmegen. Naar aanleiding hiervan werd een werkgroep gevormd om te kijken hoe dit op lokaal niveau onderzocht kon worden.

De eerste stapjes

De eerste sensor volgens het Luftdaten concept (sensor.community)

Problemen met betrouwbaarheid met de data, kan dat beter?

Ontwikkeling

Experimenten, verbetering van de meetwaarden, gebruik van zonne-energie.

2018, met succes!

Paarse grafiek is zonder aanpassingen, de bruine en gele met:

Eerste meetnet in Lent

Inzameling voor 6 verbeterde fijnstofmeters in Lent. Het eerste meetnet start en de ontwikkelingen gaan door.

Gemeente Nijmegen / RIVM/ Wijkraad Lent

Via deelname aan het Smart Emission project en een presentatie over het meetnet in de wijkraad in Lent werd contact gelegd met de gemeente Nijmegen. Een nieuw fijnstofmeetnet, als onderdeel van de verbeterplannen die door de werkgroepen van de wijkraad zijn voorgesteld, wordt door de gemeente Nijmegen gehonoreerd. Er worden 10 sensoren beschikbaar gesteld (1 wacht op een ophangpunt aan de prins Mauritssingel). De sensoren worden in 2021 geplaatst, data wordt ook gepubliceerd op het Samen Meten Portaal van het RIVM.

2022

Het fijnstofmeetnet wordt ondergebracht bij stichting Citizen Science Community.